Spolek Petrklíč

Členové

Jaroslav Křížek
Michaela Všetečková
Dobruše Lukášová
Marek Matulík

Lektoři pro Brno

Monika Hübnerová
Sabina Zálešáková
Dominik Mikeš